آبان

آبان

 • هنرمندان:
  • عیسی غفاری
  • زکریا یوسفی
 • نوازندگان:
  • عیسی غفاری
  • زکریا یوسفی
  • صابر سوری
  • مرتضی صنایعی
  • هومن قنبری
  • مسعود آزین
  • فرهاد احمدی
  • نیلوفر محسنی
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۸
هوش / مسخ

1- هوش / مسخ

 • عیسی غفاری
درآمد

2- درآمد

 • عیسی غفاری
کرشمه

3- کرشمه

 • عیسی غفاری
ماهور صغیر در اصفهان

4- ماهور صغیر در اصفهان

 • عیسی غفاری
ضرب اصول در اصفهان

5- ضرب اصول در اصفهان

 • عیسی غفاری
نیشابورک در پرده‌های اوج

6- نیشابورک در پرده‌های اوج

 • عیسی غفاری
ضربی افشاری

7- ضربی افشاری

 • عیسی غفاری
فرود با قرایی

8- فرود با قرایی

 • عیسی غفاری
شب وصل در اصفهان

9- شب وصل در اصفهان

 • عیسی غفاری
گلستان

10- گلستان

 • عیسی غفاری

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید