ابد و یک روز

ابد و یک روز

 • هنرمندان:
  • امید رئیس دانا
 • نوازندگان:
  • حسام اینانلو
  • علی توکلی
  • محمدرضا پوستی
  • امید رئیس دانا
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۶
ابد و یک روز

1- ابد و یک روز

 • ابد و یک روز
کوچه التهاب ۱

2- کوچه التهاب ۱

 • کوچه التهاب ۱
بعد از شادی

3- بعد از شادی

 • بعد از شادی
زندگی

4- زندگی

 • زندگی
شب

5- شب

 • شب
محسن

6- محسن

 • محسن
هدیه

7- هدیه

 • هدیه
تازه شدن

8- تازه شدن

 • تازه شدن
جای خالی سمیه

9- جای خالی سمیه

 • جای خالی سمیه
خداحافظی

10- خداحافظی

 • خداحافظی
کوچه التهاب ۲

11- کوچه التهاب ۲

 • کوچه التهاب ۲

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید