بهر دل

بهر دل

 • هنرمندان:
  • حسنا پارسا
 • آهنگ‌سازان:
  • حسین علیزاده
  • علینقی وزیری
  • موسی معروفی
  • آقا حسینقلی
 • نوازندگان:
  • حسنا پارسا
  • رابعه زند
  • مهرناز دبیرزاده
  • نوشین پاسدار
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۵
رنگ نوا (نوا)

1- رنگ نوا (نوا)

 • حسنا پارسا
درآمد (نوا)

2- درآمد (نوا)

 • حسنا پارسا
نیشابورک (نوا)

3- نیشابورک (نوا)

 • حسنا پارسا
بیات راجه (نوا)

4- بیات راجه (نوا)

 • حسنا پارسا
رنگ نوا ۲ (نوا)

5- رنگ نوا ۲ (نوا)

 • حسنا پارسا
درآمد، جامه‌دران (اصفهان)

6- درآمد، جامه‌دران (اصفهان)

 • حسنا پارسا
چهارمضراب اصفهان (اصفهان)

7- چهارمضراب اصفهان (اصفهان)

 • حسنا پارسا
بیات راجه، عراق (اصفهان)

8- بیات راجه، عراق (اصفهان)

 • حسنا پارسا
عشاق، فرود (اصفهان)

9- عشاق، فرود (اصفهان)

 • حسنا پارسا
رنگ اصفهان (اصفهان)

10- رنگ اصفهان (اصفهان)

 • حسنا پارسا
رنگ شور (شور)

11- رنگ شور (شور)

 • حسنا پارسا
درآمد، قرچه (شور)

12- درآمد، قرچه (شور)

 • حسنا پارسا
سلمک (شور)

13- سلمک (شور)

 • حسنا پارسا
رنگ شور ۲ (شور)

14- رنگ شور ۲ (شور)

 • حسنا پارسا
شهناز، حسینی (شور)

15- شهناز، حسینی (شور)

 • حسنا پارسا
رنگ شور ۳ (شور)

16- رنگ شور ۳ (شور)

 • حسنا پارسا

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید