تا برویند شوق ها

تا برویند شوق ها

 • هنرمندان:
  • پویان گرامی
  • آزاده احمدی
  • حامد زندکریم خانی
 • تاریخ انتشار:
  2016

موسیقی بیکلام، در روزگار ما، با پیشرفت های عجیب و دور از ذهنی که تمامی پیرامون نوازنده ی امروزی را در برگرفته، کاریست به معنای حقیقی، آزمون و خطا. انسان امروز می خواهد با تمام داشته های امروز خود ( پیرامون) و ابزاری از جنس گذشته (موسیقی دستگاهی و ردیف) حرفی را بازگو کند که شرمنده ی احساسات شنونده نشود. در این کارزار، ” کلام ” نیز وجود ندارد تا مجری را از ورطه ی انتزاع و تاُویل، بیرون کشد. با نگاهی تازه، طرح نو برانگیختن جسارت می خواهد و اینکه برای برداشتن نخستین گام موسیقیایی خود، چنین سکوی پرتابی را در نظر داشتن مهارتی کنترل شده و در اختیار را طلب می کند تا مخاطب، شیشه ی عمر هنری ات را که در قبضه ی قدرت اوست به زمین پرتاب نکند و تا آخرین لحظه های نواختن، همگام باشد با رقص مضراب. آخر در این بساطِ موسیقیایی، مذاق تنوع پسند آدمی از یکنواختی خسته می شود که حتی ” قند” اگر هست نخواهم که ” مکرر” گذرد و با تمامی این سختگیری ها، دیدگاه آهنگساز و نوازندگان این اثر بر آن بوده تا کالایی زبان خیز از دید موسیقیایی عرضه نکنند و امید است که اقبال اینگونه از موسیقی بلند افتد و این میسّر نخواهد شد مگر هنرمند استوار و پرتوان باشد. باید چنین نگاهی در جامعه هنری تقویت شود تا برکشند علاقه ها، تا برویند شوق ها…

تماس با ما

 • آدرس: دارآباد ، خیابان جهان پور ، خیابان قیدی ، برج پرسه ، واحد 33
 • تلفن: +98-2126150669
 • ایمیل: info@phmrecords.com

ما را دنبال کنید