ردیف نو

ردیف نو

 • هنرمندان:
  • عیسی غفاری
 • نوازندگان:
  • عیسی غفاری
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۴
چهارمضراب

1- چهارمضراب

 • عیسی غفاری
درآمد اول

2- درآمد اول

 • عیسی غفاری
درآمد دوم

3- درآمد دوم

 • عیسی غفاری
کرشمه

4- کرشمه

 • عیسی غفاری
گردونیه

5- گردونیه

 • عیسی غفاری
نغمه

6- نغمه

 • عیسی غفاری
بیات راجع

7- بیات راجع

 • عیسی غفاری
مجلس افروز

8- مجلس افروز

 • عیسی غفاری
زابل

9- زابل

 • عیسی غفاری
بسته نگار

10- بسته نگار

 • عیسی غفاری
مویه

11- مویه

 • عیسی غفاری
فرود

12- فرود

 • عیسی غفاری
حزین

13- حزین

 • عیسی غفاری
تخت طاقدیس

14- تخت طاقدیس

 • عیسی غفاری
ساقی‌نامه، کشته، صوفی‌نامه

15- ساقی‌نامه، کشته، صوفی‌نامه

 • عیسی غفاری

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید