روایت‌ها: ۱ (روایت ابوعطا)

روایت‌ها: ۱ (روایت ابوعطا)

 • هنرمندان:
  • محمدرضا ابراهیمی
  • امیرعباس ستایشگر
  • احسان ذبیحی‌فر
  • سیامک جهانگیری
 • نوازندگان:
  • سیامک جهانگیری
  • محمدرضا ابراهیمی
  • احسان ذبیحی‌فر
  • امیرعباس ستایشگر
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۴
قطعه ۱ (روایت نی)

1- قطعه ۱ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۲ (روایت نی)

2- قطعه ۲ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۳ (روایت نی)

3- قطعه ۳ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۴ (روایت نی)

4- قطعه ۴ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۵ (روایت نی)

5- قطعه ۵ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۶ (روایت نی)

6- قطعه ۶ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۷ (روایت نی)

7- قطعه ۷ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۸ (روایت نی)

8- قطعه ۸ (روایت نی)

 • سیامک جهانگیری
قطعه ۹ (روایت عود)

9- قطعه ۹ (روایت عود)

 • محمدرضا ابراهیمی
قطعه ۱۰ (روایت عود)

10- قطعه ۱۰ (روایت عود)

 • محمدرضا ابراهیمی
قطعه ۱۱ (روایت عود)

11- قطعه ۱۱ (روایت عود)

 • محمدرضا ابراهیمی
قطعه ۱۲ (روایت عود)

12- قطعه ۱۲ (روایت عود)

 • محمدرضا ابراهیمی
قطعه ۱۳ (روایت عود)

13- قطعه ۱۳ (روایت عود)

 • محمدرضا ابراهیمی
قطعه ۱۴ (روایت کمانچه)

14- قطعه ۱۴ (روایت کمانچه)

 • احسان ذبیحی‌فر
قطعه ۱۵ (روایت کمانچه)

15- قطعه ۱۵ (روایت کمانچه)

 • احسان ذبیحی‌فر
قطعه ۱۶ (روایت کمانچه)

16- قطعه ۱۶ (روایت کمانچه)

 • احسان ذبیحی‌فر
قطعه ۱۷ (روایت کمانچه)

17- قطعه ۱۷ (روایت کمانچه)

 • احسان ذبیحی‌فر
قطعه ۱۸ (روایت کمانچه)

18- قطعه ۱۸ (روایت کمانچه)

 • احسان ذبیحی‌فر
قطعه ۱۹ (روایت سه تار)

19- قطعه ۱۹ (روایت سه تار)

 • امیرعباس ستایشگر
قطعه ۲۰ (روایت سه تار)

20- قطعه ۲۰ (روایت سه تار)

 • امیرعباس ستایشگر
قطعه ۲۱ (روایت سه تار)

21- قطعه ۲۱ (روایت سه تار)

 • امیرعباس ستایشگر
قطعه ۲۲ (روایت سه تار)

22- قطعه ۲۲ (روایت سه تار)

 • امیرعباس ستایشگر

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید