ساز آیان

ساز آیان

 • هنرمندان:
  • پویان بیگلر
  • پژمان حدادی
 • نوازندگان:
  • پویان بیگلر
  • پژمان حدادی
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۵
درآمد

1- درآمد

 • پویان بیگلر
پیش درآمد

2- پیش درآمد

 • پویان بیگلر
زنگ شتر

3- زنگ شتر

 • پویان بیگلر
چهارمضراب

4- چهارمضراب

 • پویان بیگلر
نیریز و رهاب

5- نیریز و رهاب

 • پویان بیگلر
ضربی نیریز و رهاب

6- ضربی نیریز و رهاب

 • پویان بیگلر
راک

7- راک

 • پویان بیگلر
ضربی راک

8- ضربی راک

 • پویان بیگلر
فرود

9- فرود

 • پویان بیگلر
رنگ راست پنجگاه

10- رنگ راست پنجگاه

 • پویان بیگلر

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید