پیام کوتاه (SMS)

پیام کوتاه (SMS)

 • هنرمندان:
  • امیر رجبی
 • شاعران:
  • حافظ
 • آهنگ‌سازان:
  • امیر رجبی
 • نوازندگان:
  • علی مهراسبی
  • امیر رجبی
  • روزبه شاه گلدی
  • امیرعباس ستایشگر
  • حسام اینانلو
  • مجتبی عسگری
  • آذر صیرفیان
  • علی علومی
  • شهرام صارمی
  • فرزام اعتمادی
  • مجتبی فضیلت‌خواه
 • زمان انتشار:
  • ۱۳۹۵
نیایش اول

1- نیایش اول

 • امیر رجبی
بیات کرد

2- بیات کرد

 • امیر رجبی
درد دل

3- درد دل

 • امیر رجبی
دل ای دل ای

4- دل ای دل ای

 • امیر رجبی
نهفت

5- نهفت

 • امیر رجبی
فاروق

6- فاروق

 • امیر رجبی
کهکشان

7- کهکشان

 • امیر رجبی
کولی

8- کولی

 • امیر رجبی
کرمانجی (برای فرشته)

9- کرمانجی (برای فرشته)

 • امیر رجبی
رنگ

10- رنگ

 • امیر رجبی
شهرآشوب

11- شهرآشوب

 • امیر رجبی
شرنگ ۱

12- شرنگ ۱

 • امیر رجبی
شرنگ ۲

13- شرنگ ۲

 • امیر رجبی
شور

14- شور

 • امیر رجبی
تسخیر

15- تسخیر

 • امیر رجبی
یادگاری

16- یادگاری

 • امیر رجبی
ذکر

17- ذکر

 • امیر رجبی
سرکش

18- سرکش

 • امیر رجبی
شوشتری

19- شوشتری

 • امیر رجبی
وهم

20- وهم

 • امیر رجبی
نیایش دوم

21- نیایش دوم

 • امیر رجبی

تماس با ما

 • شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۵۰۶۶۹
 • پست الکترونیکی: info[at]phmrecords[dot]com

ما را دنبال کنید